© Anders Johnsen.


Anders Johnsen och Lars Söderström är två av Svenskarna som ses i listan till Rally Costa Brava.